is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou. Maar deze had zich hersteld, en gluiperig een stap achter hem aankomend, herhaalde hij valsch uitdagend:

„Trappen?..

Het was even akelig stil in de half-donkere ruimte, een stilte vol gespannen haat.

„Trappen? ... Wou je mijn trappen, meester?" — bazelde de stoker door; en met de lijzige breedspraakschheid van een dronkaard vervolgde hij: „Wa... waarom?... Heb ik je wat gedaan?... Ik ben anders nuchtere genog, hoor... zoo nuchtere, as jij

maar durft te denken... as ie dat maar weet"

„Ja, dat weet ik!" — spotte Gerard terug.

Op eens had hij zich veel kalmer voelen worden; hij kreeg er bijna plezier in naar den zotteklap van den beschonkene te luisteren. Even echter stond hij in beraad: hij voorzag al de ellende van een reis alleen beneden met een dronken stoker, over wien hij

alle prestige verloren had ..., dat kon zoo niet

Moest-ie 'm een rammeling geven, of zou hij 'm maar eenvoudig van boord laten zetten, van avond nog? Maar:

„Jij zal mijn niet trappen" — lijsde Gijs weer, vreemd-nadrukkelijk met iets dreigends in zijn stem. Het was, als sarde hij den ander; zijn kop schuddend vooruitgestoken, klopte hij met de éene hand aanhoudend op zijn borst, als bood hij dat lichaamsdeel aan. Maar hij wankelde in de nauwe ruimte, zijn tanige, bezweete