is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het volk zijn, de eerste zijn om de ware beteekenis gering te schatten?"

„Wie is het volk? Jullie misschien? En weet je dan niet dat de volksopinie een kompas is, dat steeds verkeerd w ijst.

„Ik weet, dat dit de theorie is van degenen die hun macht misbruiken, zeker dat weet ik. En deze theorie is steeds gereed om de opinie van het volk te zoeken in straatgeschreeuw of in de een of andere intrigue van een enkele. Het is gemakkelijk, om die van zich af te schudden! En de aanvoerder behoeft deze armzalige leus maar voor te houden of duizende menschen staan gereed om minachtend hun schouders op te trekken voor wat zij de publieke opinie noemen — en hetgeen hun eigen gevoel hun zelf zeggen moest! — Zóó gehoorzaam en zóó dom kunnen de leden van een partij zijn! En als er dan een dag komt, dat ze zien dat het blindemanspelletje niet langer aangaat dan is het te laat!

„Ik beklaag oprecht, dat je in dier mate onverbeterlijk bent. En het is jammer voor je, want je verspeelt je heele carrière."

„Ik ben nooit van plan geweest om eenige carrière te maken — vooral niet ten koste van mijn overtuiging of, wat ik voor mij even min vind, zonder eenige overtuiging in het bootje van een ander te varen en zich tot handelingen te laten gebruiken, die men au fond te goed is om te begaan.

„Nu wordt je heftig en bitter — ik trek er mij evenwel

niets van aan ...."

„Dat behoef je ook niet, nu tenminste nog niet. Maar om je de waarheid te zeggen, vind ik je te goed om je door die holle frazen waarachter zich slechts zelfzuchtige intenties verschuilen, om den tuin te laten leiden.