is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een misstand in het oog liep. Daarna viel aan de sierkunst te denken, waarbij meer bepaaldelijk het een en ander te zeggen zou zijn over het wezensverschil tusschen het schilderij en de decoratieve schilderkunst, terwijl er ten slotte alle reden bestond er aan te herinneren, dat het oud vermaan festina lente aan de versiering van het kerkgebouw allergelukkigst ten goede kan komen.

Ziedaar, in weinig woorden, het program van dezen bundel, dien ik, als het niet onbescheiden leek, een inleiding tot het begrijpen van kerkelijke kunst zou willen noemen.

De bundel bestaat uit eenige reeds vroeger gepubliceerde opstellen en een onuitgegeven lezing. Terwille van het geheel zijn in deze, oorspronkelijk losse, stukken hier en daar wijzigingen gebracht: beschouwingen van indertijd strict actueelen aard konden vervallen, herhalingen dienden vermeden, maar elders schenen niet onbelangrijke uitbreidingen gewenscht.

Zoo is er, hoop ik, nu toch een samenhangend boek gegroeid uit mijn vertoogen, een boek dat velen moge winnen voor het bevorderen van de kunst in dienst der Kerk, en in ieder geval tot begrip van haar wezen leiden.

's-Gravenhage, 15 September 1908.

JAN KALF.