is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de beste voortbrengselen der nieuwe kunst (Luthmer geeft voorbeelden op verschillend gebied) „ziet men als gemeenschappelijken karaktertrek het op den voorgrond plaatsen der vaste grenzen, die het materiaal en de bewerking daarvan den kunstenaar stellen, eene stileering dus met inachtnemen der eischen van de grondstof."

Na nog enkele aanrakingspunten meer in het bizonder besproken en terecht enkele excessen der nieuwheidszoekers afgekeurd te hebben, wijst Luthmer erop, hoe ook in de moderne houtbewerking een gothiek beginsel, dat nl. de vorm van het meubel uit de constructie ervan moet zijn afgeleid, opnieuw werd in eere gebracht. Wanneer men zonderlingen als den Belg Van de Velde erbuiten laat, is dus ook deze tak van gebruikskunst door de jongere artisten naar een goed princiep beoefend. En hetzelfde kan van hun metaalwerk worden gezegd.

„Op één ding — zegt de schrijver — moeten wij ten slotte den nadruk leggen: wanneer wij voor de dikwijls belangwekkende en boeiende voortbrengselen der nieuwste decoratieve kunst naar opwekkingen en voorbeelden zochten in de vroege middeleeuwen, dan was het verre van ons de eerste daarmede te declineeren of als plagiaat van verleden kunstideeën voor te stellen. Het was integendeel onze bedoeling op een gebeurtenis in het moderne kunstleven te wijzen, waarvoor