is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het oog houdt, dan eens bedenkt, dat een kerkruit, niet minder dan een gewoon vensterglas, is

wat men noemt een „plat vlak" en daarna

zich zekere producten van Nederlandsche glasschilderkunst voor den geest wil brengen — dan maak ik mij sterk, dat men óf Luthmer en de Gothiek, óf het heiligdom der hedendaagsche kerkelijke kunst zal gaan verzaken. De via media schijnt mij hier gelukkig te ontbreken.

Niet hierop echter wil ik thans verder aandringen. Het artikel van Luthmer geeft gelegenheid tot meer principieele beschouwingen, en voor de, minder tot animositeit prikkelende, theorie mogen de praktijk en de lieve werkelijkheid wel een oogenblik ter zijde worden gelaten.

II.

In de boven meêgedeelde beschouwingen van Luthmer is een tegenspraak, die aanvankelijk moeilijk te verklaren lijkt. Nadat hij eerst er op heeft gewezen, dat de moderne kunst plotseling uit de lucht kwam vallen, „kaum in ihren Anfangen bemerkbar",... komt hij verderop tot het betoog, dat zij eigenlijk in Engeland en Frankrijk reeds voorvaders had en dier werken en streven heeft voortgezet.

Wat nu te gelooven? En wat te denken van heel die argumentatie over het verband der „jongeren" en de Frühgothik?