is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen oogenblik aan gedacht een min of meer natuurgetrouwe afbeelding van het historisch geval der Kruisiging te geven. Inplaats van een landschap, een gezicht op Jeruzalem of andere locale aanduiding, maakte hij een geornamenteerden goudgrond. Hij dacht er evenmin aan de historische personen allen om het Kruis te groepeeren, maar hij schilderde eenvoudig, midden op zijn paneel, Christus aan het Kruis, links Maria en rechts Joannes, zette, naar de traditie, symbolen van zon en maan boven het Kruis en, naar de zede van zijn tijd, den schenker van het stuk, geknield er vóór. Het is, overzichtelijk verbeeld, de geloofswaarheid van den Kruisdood. Zie daarentegen, als modern-christelijk kunstwerk, Jan van Eyck's Heilige Barbara in hetzelfde museum. Het voluit christelijk sentiment spreekt in de devotie, waarmee het maagdelijk vrouwtje geteekend is, maar de ontwaakte liefde voor de natuur blijkt niet minder sterk in de zorgzaam bestudeerde architectuur, het minutieus behandeld rijke landschap en de met groote toewijding geschetste figuurtjes der arbeiders.

Als geheel moderne kunst, waarbij de gedachte aan het voorgestelde geheel overheerscht is door liefde voor de beelding, kies ik een schilderij van Rembrandt, De Barmhartige Samaritaan1). Of

') Ik bedoel de schilderij uit Krakau, die op de Amsterdamsche Rembrand-tentoonstelling te zien was (No. 42 van den catalogus).