is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veruiterlijking: daad, wetenschap en geloof, in haar harmonisch is saamgevoegd.

Hoewel — uitteraard — niet het primaire, sta de daad hier voorop, omdat wij uit haar werk: het kathedraalgebouw, het wezen: de kathedraal-idee moeten leeren kennen.

De kathedraal is door de geordend-samenwerkende kunsten opgetrokken. Materieel een huis om God tot woning en den geloovigen tot beschutte plaats hunner vereeringsact te zijn, is zij door de architectuur gebouwd. Maar wijl dezer taak zich bepaalt tot het noodzakelijk vormgeven aan de ruimte, en een huis van God meer dan de noodige woon-plaats, dus versierd, moet zijn, worden beeldhouw- en schilderkunst geroepen de bouwkunst bij te staan. Doch niet als evenmachtig-onafhankelijke grootheden, maar in onderwerping aan den vormenden geest der bouwkunst. Deze zal aanwijzen waar de versiering noodig is en hoe zij zijn moet. Heeft dan de eendrachtige samenwerking der beeldende kunsten het gebouw voltooid en de zalvende bisschopshand het tot zijn verheven bestemming gewijd, dan komen de kunsten van het geluid het wezen vol-makendoordevereeringsdaad: de liturgie. De dichtkunst heeft de woorden der liturgische officiën geschreven, de muziek deze bekleed met grooter macht van zegging en de kunst-vanbewegen, die de dramatische heet, doet het zeggen vergezeld gaan van het passend beweeg en gebaar.