is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het dan niet duidelijk, dat voor begrijpen van, dat is gelijkgestemdheid met, moderne schilderkunst — het zij dan door Rembrandt vertegenwoordigd of Jaap Maris — een langdurige geestelijke opvoeding noodig is? Zij laten het schoon der natuur zooals het zich in hunne ziel weerspiegelde, in hun schilderijen zien. Maar wat dien grooten gegeven was, is niet voor elk eenvoudige even waarneembaar. Liefde voor de natuur moge elk schepsel zijn gegeven, de studie om hare schoonheid zoo diep te doorgronden als moderne artiesten het deden, kan slechts door bevoorrechte enkelingen worden gemaakt.

Het sentiment, waaruit hun werk groeide is daarom niet een algemeen — als de middeleeuwsche, uit het geloof geboren, wereldvisie.

Voor de zich steeds meer tot lyriek vereenzamende poëzie geldt hetzelfde. En hier rijst nog een tweede moeilijkheid: het uiterst individualisme van gevoel eischte een uiterst individueele taal. De vorm werd daardoor steeds meer het doel der poëzie en wij beleefden de periode, die men de turannis van het woord heeft genoemd.

V

Men zal niet meenen, dat de reeks van tegenstellingen, die ik opvoerde en die telkens de superioriteit der middeleeuwsche beschaving boven