is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een tijd, die van alle vorige periodes de schoonheid kent en leert liefhebben en zelf zoo innig onschoon is als de onze? Kunnen menschen, wier hoogste woningeischen den hygiënischen stal nauwelijks te boven gaan, die zich, in het gunstigste geval, tevreden stellen met even sanitair als on-aesthetisch huisraad, die zich even verstandig als leelijk kleeden, gezegd worden eene cultuur te bezitten? Mag men eindelijk van beschaving spreken in eene samenleving, waarin moraal hoogstens erkend wordt als een soort instelling tot nut van 't algemeen, en aan den godsdienst alleen als een werkzame volksrem, of, op zijn best, als de zondagsgenieting voor droomerig-aangelegde naturen nog reden van bestaan wordt toegekend? Kan er beschaving bestaan zonder orde in het geestelijk leven?

En, zoo neen, waar is de orde in een geestesleven, dat bovenmate verstandig en verstandelijk eruit ziét, maar de eischen van het gevoel dagelijks miskent.

Eene homogene beschaving kan alleen groeien uit eene door allen gedeelde levensbeschouwing, die den mensch in al zijn willen en doen leiding geeft. En zulk eene levensbeschouwing bestaat niet in onzen tijd.

Men moet lezen hoe Van der Goes Albert Verwey aan het verstand brengt, dat de geestelijke beweging, waarin deze gelooft en die hij in een