is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuw tijdschrift tot uiting wil brengen, geene beweging is. Welk verband, vraagt hij hem terecht, bestaat er tusschen uwe dichterlijke idealen en de maatschappelijke verlangens uwer medewerkers? En Verwey moet op deze vraag het antwoord schuldig blijven. Want het is de waarheid: zonder eenheid van levensleer is geen eenheid van beschaving mogelijk. En het is daarom, dat wij naar de middeleeuwen met nog een ander gevoel dan een louter historisch genoegen kunnen terugzien. Omdat wij daar eene beschaving zien blinken als de bloesem eener levensleer, die nog onveranderd voortbestaat: het Katholicisme.

Dat deze levensleer als heerschende cultuurmacht na de middeleeuwen kon verzwakken, is het natuurlijk gevolg van het feit, dat zij niet langer de algemeen-heerschende was.

Maar dat zij toch op elk beschavingsgebied haar stempel heeft te drukken is onmiskenbaar. En juist in onzen tijd, die, hoe langer zoo meer de vele divergeerende levensbeschouwingen zich ziet oplossen in enkele weinige, juist in onzen tijd is het duidelijk te zien, dat het katholicisme weder begint te werken als beschavingsmacht.

Indien op oeconomisch gebied in de laatste 25 jaar de inzichten met verbazende snelheid zijn gewijzigd, wie heeft daartoe dan meer en krachtdadiger bijgedragen dan de welsprekende mond der katholieken kerk, haar wettige spreker: Paus Leo XIII.