is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 CHRISTELIJKE 0 @ IKONOGRAFIE 0

Ikonografie, afgeleid van de Grieksche woorden eikoon: beeld en grafein: schrijven, beteekent letterlijk niet meer dan beeldschrift of beeldbeschrijving en inderdaad zult gij, een woordenboek opslaand bij ikonografie, niet veel anders vinden, dan dat dit de wetenschap is, die zich de kennis van beelden, te leeren uit hunne attributen, symbolen of emblemen, ten doel stelt.

Naar deze wijze opgevat, laat zich die kennis samenvatten in een uitvoerigen catalogus — en er bestaan er zoo — van alle denkbare voorwerpen, met daarachter de vermelding der figuur, die er bij behoort. Voor de christelijke ikonografie wordt dit dan een lijst van attributen, van uiterlijke signalementen, indien gij wilt, der heiligen. Slaat gij nu in zoo'n ezelsbrug b.v. het woord sleutel op, dan zult gij vinden, dat met een sleutel in de hand werden afgebeeld: de apostel Petrus, omdat Christus hem de sleutelmacht verleende; de bisschop Servatius van Maastricht, wien door Petrus zelf, naar de legende, een sleutel werd gegeven als teeken van zijn welgevallen; de maagd en martelares Cunera, omdat zij het huishouden bestierde van een heidenschen koning te Renen; enz. enz. Maar gij voelt, dat dit alles al zeer oppervlakkig blijft en u ten slotte maar weinig verder brengt