is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het verstaan der beelden, die gij onderzoekt. Denk u, dat gij voor de kathedraal van Chartres staat en den zin wilt bevroeden van de honderden en honderden figuren, daar gebeiteld aan de drie portalen, stel u voor, dat gij geduld genoeg hadt om met behulp van een woordenboek al deze personen te identifieeren — zoudt gij dan meenen in wezenlijk begrip vooruit te zijn gegaan? Mij dunkt dat juist dan eerst het besef in u goed wakker zou zijn geworden, dat gij er niets van begrijpt. Waarom hier de apostelen, ginds de profeten, waarom hier de H. Modesta, ginds Maria. . . . niet waar het innige begrijpen bleef nog verre.

Gij ziet dus, dat deze uiterlijke herkenningskunst, die men gevoegelijk de attributiek zou kunnen noemen, weinig baat.

Er moet dan ook aan de ikonografie, wil zij van waarde zijn, eene andere taak worden toegeschreven en het is over deze, dat ik een en ander wensch mede te deelen.

Christelijke ikonografie wensch ik te noemen de wetenschap, die ons leert verstaan wat de christelijke kunst heeft afgebeeld. En om het belang daarvan te doen inzien, zal het noodig zijn, dat ik begin over die kunst zelf u te onderhouden.