is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Gij ziet dus, dat voor het verstaan der christelijke kunst een intieme bekendheid met den aard harer voorstellingen broodnoodig is.1)

Waar zij ontbreekt, ziet men de zonderlingste interpretaties ontstaan. Zoo vond Dupuis, de beruchte auteur van de Origine de tous les cultes, in den plint van het middelste portaal voor den westgevel der Parijsche Notre Dame, de 12 teekenen van den dierenriem en haastte zich natuurlijk dat te exploiteeren als een nieuw bewijs, dat de zonnedienst tot in de dertiende eeuw had bestaan, de zonnedienst, die immers — volgens hem — ook de oorsprong was van het Christendom. De zodiakteekenen zijn daar inderdaad, maar vergezeld van figuren, die verschillende bedrijven weergeven, en de ikonografie leert ons, dat dit zeer vaak voorkomend samenstel van afbeeldingen, den menschelijken arbeid verzinnelijkt. Elke maand heeft zijn teeken, maar ook zijn eigen werk, en dit geheel van moeilijke bezigheden, geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van den Christus en het

') Het gebrek aan begrip van haar diepen zin is goeddeels oorzaak geweest van de langdurige minachting der Gothiek: „Un batiment d'ordre gothique" — schreef Montesquieu — „est une espèce d'énigme pour 1'ceil qui le voit; et 1'ame est embarrassée comme quand on lui présente un poème obscur". Zie hierover de belangwekkende studie van J. Corblet in de Revue de PArt Chrétien, t. iii (1859).