is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

De christelijke ikonografie is ook voor de hedendaagsche kerkelijke kunst van groot gewicht. Te zamen met de orientatie, meen ik, dat het de juiste toepassing der ikonografische beginselen is, die de kunst in dienst der kerk althans haar oude waardigheid goeddeels hergeven kan.

„Evocatief van groote emoties" is de symbolische beteekenis der kathedraal door een modern kunstenaar genoemd. Ik heb er slechts bij te voegen dat ditzelfde getuigd kan worden van elke goedgebouwde en wei-versierde katholieke kerk.

Want de pronk van beeldhouwwerken, noch het kleurig kleed van muren-bedekkende schilderingen of mozaïeken, noch de luister van gefigureerde vensters — die in hun volkomen samenstel inderdaad wel tot kathedralen zullen beperkt blijven —, zijn wezenlijk noodzakelijk om uitdrukking te geven aan de gevoelens en gedachten, die het kerkgebouw heeft te verkondigen.

Simpele teekens kunnen hetzelfde zeggen als omvangrijke beeldenreeksen. Of hebben de catacomben ons niet geleerd diepzinnige Leergeheimen in eenvoudige symbolen neer te schrijven, heeft de Visch niet voor veler geslachten oogen Christus-den-Verlosser vertoond en, met den broodkorf, de gedachte gewekt aan het Avondmaal, zoo goed als de gebeeldhouwde drama's in kathedralen als