is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerk gegeven, dan alom navolging vinden1) en aldus ook van de hedendaagsche kerkgebouwen weer getuigd kunnen worden, wat de groote Alberdingk Thijm van de tempels der middeleeuwen heeft gezegd: „de geschiedenis der Kerk en des Lands, de getijden voor den veldarbeid, de voorbeelden ter christelijke beoefening aller maatschappelijke plichten, eene encyklopedie der wetenschappen, werden door de kerken, in- en uitwendig, ter overweging geboden — boven en behalven de praxis der Kerk, hare feitelijke bediening der sakramenten, die de belangrijkste omstandigheden des levens op geheel bizondere wijze heiligen."

1) Het hier betoogde laat uiteraard wat er reeds goeds gedaan is aan systematische kerkversiering ongemoeid — gelijk, omgekeerd, die weinige goede dingen slechts de uitzonderingen zijn, die de regel bevestigen. De beschilderingen der kerk van Rolduc (waarover men kan lezen: De Katholieke Illustratie, Jg. 1899-1900, No. 27-29J en in de kapel de EE. PP. Redemptoristen te Roermond mogen hier als exemplair worden herdacht. Sedert dit werd geschreven, verschenen er van verschillende Nederlandsche kerken ikonografische beschrijvingen, waaruit blijkt dat bij haar bouw en haar versiering volgens een vast plan gewerkt werd. Zoo o. a. van kerken te Breda, 's-Hertogenbosch, Jutfaas en Papenhoven.