is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijkt uit het feit, dat in noord-Syrie, waar wèl hout te vinden was, de basiliek de gewone kerkvorm is gebleven.

In onzen tijd, nu het materiaalvervoer gemakkelijk en goedkoop is geworden, speelt de materiaalkeuze een minder groote rol dan vroeger — althans bij eenigszins omvangrijke bouwwerken. Doch welke krachtige invloed door het materiaal op de vormgeving in de architectuur wordt uitgeoefend zien wij toch, wanneer wij bedenken hoe groote gevolgen het gebruik van ijzer meebracht, dat constructies heeft mogelijk gemaakt als het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam en onze groote stationskappen, werken, die een eeuw geleden nog onbestaanbaar zouden zijn geweest.

En reeds zien wij een nieuwe revolutie te gemoet, nu het gewapend beton ons een materiaal aan de hand heeft gedaan, dat tegelijk standvastig en kneedbaar is, zoodat het eigenlijk alle vormen mogelijk maakt, indien het althans zal blijken even duurzaam te zijn, als het nu reeds toonde gewillig te wezen.

De bodemgesteldheid is een andere, zuiver stoffelijke factor, waarmede de bouwmeester heeft rekening te houden.

Waarom vindt men in Holland bijna geene kerken geheel met steen gewelfd, terwijl op een paar uur afstand, in het Utrechtsche, bij de groote