is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden. Deze organisatie, die den Romeinschen architect steeds de beschikking gaf over een bijna onberkt aantal werklieden, verklaart ook hoe hij zijne gebouwen kon optrekken van groot materiaal, daar hij nimmer gebrek had aan de vele armen, noodig om de enorme blokken te vervoeren en te stellen.

In de middeleeuwen, was deze Romeinsche werkmethode onbruikbaar geworden, omdat het vervoer van materialen over groote afstanden uiterst bezwaarlijk ging en schatten verslond.

Zoo werd voor de middeleeuwsche bouwkunst spaarzaamheid met de grondstoffen een allergebiedendste eisch.

Het streven van den architect richt zich dus op de oplossing van het probleem: met zoo weinig mogelijk materiaal het grootste nuttig effect te bereiken.

En zoo komt hij tot de constructiemethode, die wij thans de Gothiek noemen, waarbij hij erin slaagt, dank zij een allervernuftigst systeem van evenwicht, de materiaalverslindende deelen tot een verbazingwekkend klein minimum te beperken. Een rij van pijlers, door bogen verbonden en opgesloten tusschen een muur in het westen en de choorbuiging in het oosten 5 tegen zijdelings vallen behoed door schoren in den vorm van beeren en luchtbogen, draagt het zoo dun mogelijk geconstrueerde steenen gewelf, en staat onwrik-