is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar vast, zonder dat zijmuren noodig zijn, zoodat de openingen tusschen de steunpunten geheel met glas kunnen worden gedicht. Ziedaar wat de middeleeuwer in zijne kathedralen wist te bereiken. Om een dergelijke constructief-juiste oplossing ook aesthetisch aannemelijk te maken was het noodig, dat deze gebouwen, die eigenlijk niet meer dan geraamten zijn, op het zorgvuldigst werden bewerkt en versierd.

Dat dit ook kón geschieden, dat de architecten in de gelegenheid waren hun gebouwen met tijdroovende zorg zoo voortreffelijk te laten afwerken en zoo rijk te decoreeren met even geestigontworpen als fraai gehouwen beeldwerk, is alweer een gevolg van maatschappelijke omstandigheden: Het handwerk kostte in hun tijd geen geld. Niet alleen werden voor het grovere werk dikwijls vrijwilligers gevonden, die uit vrome intentie zonder betaling gaarne medewerkten aan den bouw van een godshuis, maar de meer geoefende arbeiders, de vaklieden en de kunstenaars, behoefden slechts weinig loon te ontvangen in tijden, waarin een werkbaas, die dertig centen daags verdiende, het er goed van kon nemen.

In onzen tijd zijn de toestanden geheel omgekeerd. Het vervoer is betrekkelijk goedkoop geworden, het handwerk duur. Met materiaal kunnen onze architecten dus kwistig zijn, maar den arbeid moeten zij beperken tot het strikt-noodzakelijke.