is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het venster met dien boog werd gedekt. Voor de vensters van vlak-afgedekte ruimten bezigde men te allen tijde den strek. De Renaissance mocht daarop, constructief verantwoord, den ontlastingsboog plaatsen, zij doorboorde dien niet, maar hield den boogtrommel massief.

Maar de negentiende eeuw zag er geen kwaad in, onze vlak-gezolderde kamers met rondbogige lichtopeningen te voorzien, en zelfs Dr. Cuypers bouwde een vlakgedekt kerkschip met spitsboogvensters (de kerk van den H. Dominicus). Dat deze methode de goede verlichting van een ruimte belemmert, is duidelijk.

„Maar al deze inkonsekwenties" — zoo kunnen wij herhalen wat Pugin zeide in 1852 — „zijn voortgekomen uit deze groote dwaling: dat de plattegronden van gebouwen worden geteekend om den opstand te volgen, in plaats dat de opstand onderdanig aan den plattegrond wordt gemaakt".

V

Er is bij al hefvoorgaande de beperking gemaakt, dat het gezegde meer uitsluitend de niet-kerkelijke bouwkunst gold. En dat wijl bij de kerkelijke architectuur met zoo geheel verschillende omstandigheden valt rekening te houden èn omdat op haar de vorige beschouwingen veel minder van toepassing zijn: zoodra er in de kerkelijke bouw-