is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkzaamheid niet te misduiden, wanneer ik haar karakteriseer als een streven: te bouwen volgens de beginselen der middeleeuwsche bouwmeesters, niet door hunne vormen over te nemen, evenmin door, geheel onafhankelijk van hun werk, eenvoudig de moderne konsekwenties dier princiepen te maken, maar door die toe te passen in hunnen geest.

Een voorbeeld kan dit het best toelichten.

In het Rijksmuseum te Amsterdam had Cuypers ook ruimten te stichten voor een kunstnijverheidverzameling. Van sommige grootere zalen werd daarbij de bestemming vooruit vastgesteld en zoo behoorden een zaal voor zilverwerk en een voor ceramiek tot de opgave. Beide werden door Cuypers met steenen gewelven op zware dragers gedekt. Voor de zaal der orfèvrerieën, die men als schatkamer kan denken, was deze, van veiligheid en stevigte gewagende, architectuur zuiver gevoeld, maar met de teere en fijne ceramiek is deze zelfde kluisbouw, als veel te zwaarmoedig, in tegenspraak, hier schaadt hij aan de voorwerpen, om wier wille hij werd gesticht. Konsekwentmoderne opvatting zou voor deze twee gevallen tot een verschillende behandeling hebben geleid, verknochtheid aan den middeleeuwschen geest deed Cuypers aan de welving vasthouden.

Ook hij, die niet zonder critiek tegenover het