is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk van Dr. Cuypers staat, zal toch niet kunnen ontkennen, dat deze Meester een vruchtdragend beginsel in eere herstelde: het beginsel, dat ook de bouwkunst aan de wetten der logica gebonden is. Want dit moge een vooruitgang zijn, die, oppervlakkig gezien, van gering artistiek belang schijnt, in wezen is hij de basis geweest voor een nieuwe kunst-ontluiking.

Vele voorwerpen trouwens uit onze dagelijksche omgeving zijn in staat het innig verband tusschen logica-van-bouw — die zich aan onze waarneming voordoet als doelmatigheid — en schoonheid aan te toonen.

Want indien wij trachten na te speuren, waarin de bekoring is gelegen van zoovele simpele dingen, als een ploeg, een boerenwagen, een heugel, een balans, die ons eene sensatie van schoonheid geven, dan blijkt er geene versierdheid of andere uiterlijke eigenschap te vinden, die deze gewaarwording verklaart, maar vindt ons zoeken de oplossing, dat deze dingen ons aangenaam aandoen, alleen omdat wij bij intuïtie voelen, dat zij volstrekt-doelmatig zijn, dat ieder hunner vormen logisch uit een eisch van noodzakelijkheid is afgeleid.

En wanneer wij, met deze les in het geheugen, nog eens de bouwwerken gaan bekijken, die het verleden ons heeft nagelaten, dan slagen wij erin te ontdekken, dat ook van deze — voor zoover