is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Had dan ook een man met de princiepen van Cuypers het alleen bij theoretisch betoogen gelaten — ware Thijm de eenige woordvoerder gebleven der smalend «redegevend" genoemde bouwkunst— dan zou waarschijnlijk niemand zich tot haar hebben bekeerd. Maar toen de zichtbare daden van Cuypers, zijne uitgevoerde bouwwerken, van een zeer dicht naar de schoonheid reikende distinctie bleken, kon men gaan inzien, dat de kunst van bouwen zich evenzeer aan wetten liet binden, zonder de schoonheid te verliezen, als de romaansche schilderkunst bijvoorbeeld, die, bij groote gehoorzaamheid aan stelselmatige eischen, toch zoo prachtige fresken voortbracht.

VI

Het uitgangspunt der moderne architectuur is met het voorgaande aangegeven: het navolgen van oude vormen was onvoldoende gebleken, het scheppen van nieuwe zou geschieden met de gegevens der noodzakelijkheid.

De bouwkunst was daarmede teruggeleid tot haar ouden, ook middeleeuwschen, grondslag.

Maar er is dit groote verschil, dat thans met bewustheid ging gebeuren en gebeurende is, wat vroeger onbewust geschiedde: het verschil tusschen den middeleeuwschen en den modernen geest. De middeleeuwsche bouwmeesters, wier geheel