is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van constructieve vondsten wij thans de „Gothiek" noemen, hebben zich niet het physisch probleem, dat zij oplosten, vooruit als te beantwoorden vraag gesteld, maar de ondervinding deed enkelen een begin der oplossing aan de hand, en anderen, weêr rijker met de ervaring dier voorgangers, waagden een verdere poging. En dit langzaam gebeuren, dat ons, die de eindelijke resultaten zien, als een zoo streng logische reeks voorkomt, heeft ieder der bewerkers ervan wel nimmer in zijn geheele strekking helder voor den geest gestaan: deze eerste gothische bouwmeesters waren ongetwijfeld empirici, en hunne onmiskenbare logica moet er eene zijn geweest van intuïtie. Wat hun het groote voordeel gaf, dat hun nieuwe vindingen, in elk afzonderlijk geval waarlijk groeiend uit de omstandigheden van het werk, nimmer de excessiviteit vertoonden, van buiten het werk om, zuiver uitgedachte nieuwigheden. Maar de moderne architect kwam plotseling tot het besef, dat logica een eisch is van zijn werk. Hij vond geen traditie van laat ik zeggen natuurlijke logica. Met deze overtuiging komt hij voor geheel-nieuwe opdrachten te staan en nu is het louter aan zijn denken overgelaten een goede toepassing te maken van het richtig-bevonden beginsel.

De proefnemingen, die het middeleeuwsch volk zijnen bouwmeesters blijkt te hebben vergund,