is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleegt te noemen, moet wel bedaren bij wie, uit de verhouding van metrum en rhythme in de poëzie, een harmonisch samengaan van verstand en gemoed heeft leeren kennen.

Er zijn hier twee middelen genoemd, waarmede de moderne bouwmeester het wezenlijk beheerschen van geheel zijn werk en eenige verzekerdheid omtrent de schoonheid der verhoudingen ervan tracht te bereiken. Het is duidelijk, aan den eenen kant, dat toch alleen een kunstenaar met deze middelen zal kunnen werken, aan den anderen kant, dat hunne toepassing alléén nog niet in staat is mooie gebouwen te scheppen. Er zijn nog zoovele andere factoren op de schoonheid van een bouwwerk van invloed.

En een der voornaamste daarvan is zeker de plaatsing en de verhouding tot de omgeving. Men denke zich de kathedraal van Chartres op den Dam of het Naardensche Raadhuis op de plaats van het Palazzo Vecchio in Florence! Ook dit is een omstandigheid, waarmee de architecturale intuïtie van het verleden zorgzaam rekening placht te houden.

Een vergelijking van den modernen met den ouden stedenbouw is in dit opzicht verrassend leerzaam. Wie in oude steden de bekoring heeft gevoeld der compositie van woningen tot straten, grachten en pleinen — ik denk aan Brugge, Hildesheim, Enkhuizen, Alkmaar, Amsterdam —