is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dan langs de moderne versteeningen derzelfde opgaaf heeft gewandeld — de Ringstrasse te Keulen, het museumkwartier in Amsterdam — moet hebben waargenomen hoe geheel het oude gevoel voor harmonie, dat is eenheid, blijkbaar verloren ging. Éénvormigheid is in die oude steden evenmin als in de nieuwe te vinden, maar er is eenheid van karakter, er is verwantschap van vormen, die het veelvuldige tot samenstemming dwingt. En in die nieuwe straten streeft elk huis zoozeer er naar zich zelf en in niets verwant aan zijn buurman te zijn, dat uit de veelheid nimmer ook maar een begin van harmonie tot stand komt. Ook dit euvel is door moderne architecten waargenomen en in de voorsteden van Londen kan men nieuwe wijken zien — zelfs reeds twintig jaar geleden gebouwd — waarin het oude, richtige gevoel voor de eenheid van een straatbebouwing onmiskenbaar van goeden invloed op de architectuur is geweest.

En de Amsterdamsche Vondelstraat, waar Cuypers ook dit beginsel weer in eere wilde brengen, is juist voor zoover hij haar aanleg in handen had, het voorbeeld van een mooie moderne straat, en de prachtige Vondelkerk, op haar rustig pleintje, zoo mooi gelegen als in een negentiend'eeuwsche stad maar mogelijk was.