is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Het zou mij aangenaam zijn, indien deze uiteenzetting vermocht duidelijk te maken, dat er niets plotselings of gewelddadigs is in de nieuwe architectuur, van wier aanwezigheid ik heb gewaagd. Zij is als het station aan een spoorlijn: door de rails te volgen moet men er komen. De rails zijn hier dan: het teruggaan naar het verleden, dat tot de middeleeuwen voerde en daar de goede grondbegrippen deed vinden.

En het waren de nieuwe eischen-zelf van den modernen tijd, die noopten het uiterlijk navolgen door het dieper delven naar leidende beginselen te vervangen. Dit wordt hier gezegd, omdat oppervlakkige beschouwing van de uitgevoerde werken der nieuwe bouwkunst reeds te velen heeft verleid tot een klacht over haar revolutionair karakter. De onbevooroordeelde waarneming trouwens leert het tegendeel.

De moderne opvatting der bouwkunst heeft zich tot heden het duidelijkst uitgesproken in woningen (landhuizen vooral) en de groote kantoor- en winkelgebouwen, die de nieuwere tijd noodig had. En wanneer het gewelddadig onderbreken eener geleidelijke ontwikkeling het wezen der revolutie mag worden geacht, kan men geene bouwwerken revolutionair noemen, die, zoozeer als deze, onmiskenbaar ernaar streven zich geheel bij de cultuur van hun tijd aan te sluiten.