is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooral het moderne landhuis — omdat de terreinsgesteldheid daar de meeste vrijheid laat — heeft geheel het karakter van onzen tijd, is de zeer getrouwe uitdrukking van wat de hedendaagsche beschaving onder het begrip „woning" verstaat. Het verwijt van revolutionair-zijn zal dan ook wel meer op sommige détails der vormgeving doelen, maar het valt toch niet te miskennen, dat er veel meer gewelddadigs was in het doen van hen, die, een eeuw geleden, Grieksche vormen uit een vóór het Christendom reeds verbloeid cultuur-tijdperk aan de negentiende eeuw opdrongen, dan in het eenvoudig streven der besten onder onze tijdgenooten-architecten, die door de bizonderheden van elke opdracht-zelf de vormen van hun werk zooveel mogelijk willen laten bepalen.

Er dient echter gezegd te worden, dat niet alles, wat zich als „moderne architectuur" aankondigt, de vrucht is van de zeer verdedigbare en prijselijke beginselen, die ik hierboven ontvouwde.

Want ook in de Nederlandsche bouwkunst is een geheel ander streven binnengedrongen. En zooals ik in de goede hedendaagsche architectuur de konsekwente doorvoering van het middeleeuwsch principe zie, geloof ik, dat die andere pogingen, naar den Belgischen schilder-architect, Van-deVelde-school te noemen, het fatale voortbrengsel van het eclecticisme zijn.