is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van omsluiting van één geheel te verliezen, toch werd teruggebracht tot een, met den tegerioverliggenden huizenbouw harmoniëerend, aanzien. De naar den Dam gewende gevel kwam in heel andere omstandigheden, aan een plein van voldoende lengte, te staan. Meer monumentale behandeling was hier mogelijk en de plaats van den grooten toren, juist hier, aangewezen, ook naar goede, oude zede — als aanwijzer van de hoofdingang.

Dat de vlakke afdekking van dezen toren mij minder gepast voorkomt, zeide ik reeds.

Voor het overige is deze zuidfagade een spiegel van het inwendige, daar hij in zijn silhouet de lagere omgangen om het hooge middenschip, de beurszaal, getrouwelijk teekent. Aan dit uitteraard eenvoudige samenstel wist de bouwmeester een zeer groote distinctie te geven door de sobere schoonheid van de driebogige poortnis en de krachtige vierkante lijnen van het groote middenvenster.

De andere buitenwanden van het gebouw vind ik minder gelukkig. Aan den kant der Warmoesstraat wijst de onregelmatige plattegrond reeds naar een onrust en onklaarheid van samenhang, die de werkelijkheid ook inderdaad heeft en het naar het station gewende front — aan teekening en maquette van een verleidelijke schaduwwerking — blijkt, uitgevoerd, eveneens te druk en onover-