is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

tot het aantal harer torens en spitsen of over de betrekking tusschen rijkversierdheid en schoon effect — vragen dringend om herziening.

Voor tot buitensporigheden leidenden, al te haastigen ijver behoeft nauwelijks gevreesd: een van nature in den edelsten zin conservatieve instelling als de Kerk loopt al het minste gevaar door tijdelijke grillen te worden meegesleept.

Wat de nieuwere bouwkunst aan civiele bouwwerken stichtte, is trouwens ook in dit opzicht leerzaam, dat het waarschuwt niet eiken vorm goed te keuren, die nieuw, noch iets af te keuren, alléén omdat het oud is. De bruikbaarheid van iederen vorm wordt uitsluitend bepaald door zijn innerlijke waarde ten opzichte der omstandigheden, waarin men hem bezigt, en waar de oude ondervinding iets schiep, dat ook heden nog doelmatigheid bezit, dient dat gaarne te worden aanvaard.

IX

Een beoefening der bouwkunst in den geest, die hier wordt bedoeld, stelt zeer hooge eischen aan den architect en zij zou daarom ook nog dit groote voordeel met zich brengen, dat de vele talentlooze architectuurteekenaars, die, na eenige jaren met driehoek en teekenhaak te hebben omgegaan, meenen nu ook te kunnen bouwen en zich „vestigen als architect", niet langer toekomend met wat