is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En al bestaat er ook — in Nederland — geen diploom of brevet, dat het recht verleent, als bouwmeester op te treden, wij bezitten toch blijkbaar een zekeren norm, daar wij den naam „architect" onbewust onthouden aan de meesten, die zich met het edele bouwvak generen. De hedendaagsche organisatie van het bouwen onderscheidt inderdaad tusschen ontwerper en uitvoerder, of — als Dr. Cuypers schreef in den gevel van zijn mooie huis:

Jan bedenkt het

Piet volbrengt het.

Kort en goed: een architect en een aannemer zal niemand verwarren.

Ideëel gezien is de architect: de kunstenaar (te onthouden: kunstenaar), die, na overweging van het gegeven terrein en de beschikbare middelen, den vorm schept voor het bouwverlangen van zijnen lastgever, den bouwheer, en zorg draagt, dat de uitvoering van dien vorm zoo goed mogelijk en getrouw overeenkomstig het ontwerp zij. Deze zorg beteekent, dat hij aan zijn doel geëvenredigde constructieve middelen heeft voorgeschreven, toeziet dat deze richtig worden toegepast en gemaakt van materialen, die deugdelijk zijn. De aannemer is de uitstekende administrateur, die op zich neemt, het bouwwerk volgens het gegeven plan uit te voeren. Hij is technisch voldoende ontwikkeld, om goede vaklieden voor dit