is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk uit te kiezen en te zorgen, dat de samenwerking van al de verschillende ambachten in behoorlijke orde geschiedt. Hij is bekwaam koopman, om op de voordeeligste wijze de noodige materialen te kunnen betrekken, en daarenboven de dagelijksche geldschieter van den bouwheer. Of deze verscheidenheid van denker en doener altijd heeft bestaan en of zij, in abstracto, gewenscht is, kan voor het oogenblik buiten bespreking blijven : het verschil is er thans, en het is essentieel. Maar — niet altijd beantwoordt de werkelijkheid geheel aan dit, uitteraard generaliseerend, gedachtebeeld.

Ten eerste loopen er vele architecten rond — lieden, die inderdaad uitsluitend het architectendeel van het bouwvak uitoefenen — wien de bekwaamheid voor de straks omschreven taak geheel ontbreekt. „Je sais un architecte-ingénieur"

— schreef Brutails — „qui est ingénieur paree qu'il a servi dans le génie, d'oü il est sorti avec les galons de caporal, et qui est architecte paree qu'un ingénieur sait toujours plus ou moins batir des maisons".

Non omnes kokki sunt, longos qui dragere messos

— heeft Draga reeds scherpzinniglijk opgemerkt. En ten tweede wandelen er in dit ondermaansche aannemers, die al zóó dikwijls de plannen van anderen hebben uitgevoerd, dat zij het kunstje nu ook wel meenen te verstaan en er geen been