is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou hebben gebouwd. Dan stak die ridder zonder blaam den degen op, en met den geesel, die altijd op zijn schrijftafel lag, striemde hij den overmoedige meedoogenloos uit de baan.

Maar wie nu den geesel zou willen hanteeren, och, hij maakte zich noodeloos moe, want er zijn zóóveel doekjes voor het bloeden klaar, dat de afgestrafte nauwelijks herinnering zou bewaren aan het doorstane leed.

En — Thijm is dood.

Toch is het noodig dat hij die wil ook weten kan, wie architect en wie het niet is.

Nóódig, omdat onze steden en onze dorpen, omdat ons eenige, ons Hollandsche, landschap al meer en meer wordt bedorven en dor gemaakt met de verfoeilijke bouwerijen van metselaarsbazen en teekenaars, maar vooral, vóór al noodig, omdat een kerk het huis van God is, het hooge, het heilige, het gewijde huis, het huis, dat onwaardig moet heeten, bouwèn wij het niet zoo mooi als wij kunnen, en met al de liefde die in ons is.