is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 HET SCHILDERIJ EN DE 0 DECORATIEVE SCHILDERIJ KUNST 0

De opkomst van het schilderij dateert van het oogenblik, dat een organisch gelede maatschappij begon te verworden tot een alleen uiterlijk bijeengehouden samenleving van enkelingen.

In de laat-Gothiek, toen uit het architecturaal verband de schilderkunst zich reeds had losgemaakt, bleef zij toch aan het alledagsleven van ieder en allen nog vast gebonden. Van Meister Wilhelm tot Memling — niet anders doen de schilders dan voorwerpen van devotie maken, mogen dit dan de tafereelen van gewijde-gebeurtenissen, -personen, -gedachten zijn, of de verbeeldingen van menschen — vaders, vrouwen, broeders — tot welke de in hemelsche aandacht gespannen of in aardsche liefde geboeide vereering haar opzien wenschte te verheffen. Louter een ding om met mooi-vinden naar te kijken is vóór de zestiende eeuw een schilderij nooit geweest. En of ik mij een Van Eyck of een Bouts — religieus-, moraal- of portretstuk — heb te denken op het altaar, aan een kerkmuur, in een raadzaal, of tegen een kamerwand, het is altijd op zijn ééne, eigen plaats, met zijn zeer bepaalde beteekenis voor wie er naar zullen kijken, en het