is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm kon krijgen, moest een tot nieuw leven gewekt heidendom in de christelijke beschaving zijn ingesijpeld.

Het is niet de lyrische visie alleen, die het schilderij deed geboren worden.

Om nu maar bij de kunst te blijven, die ons het gemeenzaamst is, heeft niet de Hollandsch-Vlaamsche primitieve kunst het landschap, het interieur, het genre geschilderd? Kent men mooier sfeer, liefdevoller eigen kijk dan Van Eyck gegeven heeft in de kamer, waarin hij Arnolfini en zijn vrouw heeft gekonterfeit; is niet het volledige buiten verhaald in den zonsondergang op Memling's Lübecksche triptiek; een teere avondstemming in de z. g. Antonello van de Brugsche tentoonstelling?

Toch is dit nog niet het moderne interieur, het moderne landschap. De lyriek is hier als accompagnement van een verhaal, nog niet om zich zelf alleen.

In het werk, dat men „Marinus van Romerswaal noemt, zien wij, uit een nog herkenbaar bijbelsch gegeven, het ,,genre" zich losmaken, bij Patinir en Breugel het „landschap".

Maar nu gloort ook al de nieuwe dag, nu is er, of niet ver, de zestiende eeuw, nu zijn voor het zich aankondigende nieuwe leven de tijden rijp, werd de oude maatschap verbroken, om niet meer te worden hersteld.