is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heilig gehouden, voorschriften, welke zelfs het pogen naar achterhalen van den „levenden schijn" gebiedend uitsloot.

Wie eenmaal in de reeks der mozaïeken heeft leeren bevroeden, wat sierende schilderkunst is, kan, juist in Italië, de schilders-kunst zich daarbovenuit zien werken. Naar verschillenden aard op onderscheiden wijze.

Het duurt heel lang voor het decoratief gevoel in dit volk volslagen verdoofd is.

Cimabue, Giotto, Lorenzetti.. . daar staan al een drietal geweldige namen; en hoe anders zij alle drie ook zijn, bij elk hunner vindt gij toch de bewustheid van hun decoratieve taak terug in de effen fonds met schematische aanduiding van architectuur of landschap, de groote lijnen, waarmede de voorstellingen tot uitdrukking zijn gebracht, en de gedemptheid van de in groote vlakken aaneengezette kleuren. Toch schildert Giotto al, in zijne achtergronden, de perspectief van een openstaande deur en bezwijkt hij dikwijls voor de lust de actie eener figuur naar de natuur te betrappen, in plaats van haar te verstrakken tot aanduiding

Wat zal ik verder gaan: men weet waar ik heen wil!

Laat ik u alleen nog voeren naar de Dombibliotheek in Siena.