is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, het zachtkleurig geschilderte van Pinturicchio, de edele lijn van al deze figuren. Ook dit is zeer sier-lijk. Maar de zaal ziet gij niet meer: het zijn schilderijen, die de muren aan het oog hebben onttrokken en als gij dan aan Giotto's zaal in Padua denkt, bevroedt gij — ook zonder nog de Stanzen en de Sixtijnsche kapel in het Vatikaan in de beschouwing te betrekken —- dat de schilders-kunst in Italië geen heil heeft gebracht aan de in architectonisch verband passende sierschilderkunst.

Toen ik in Monte-Cassino kwam, heeft het mij dan ook een bemoediging gegeven daar allerlei reproducties naar mozaïeken door de „Beuroners" bijeengebracht te zien; in eene gewelfbeschildering de compositie der Ravennatische engelen te herkennen; in sommige der latere fresken een grondgedachte van musivisch werk: de aaneenzetting van groote, egaal-gekleurde vakken, terug te vinden. En den profeet van een herleefde sierschilderkunst, pater Lenz, uit zijn vergeestelijkten kop — die een verteedering van Claus Sluter's Mozes lijkt — de groote waardij van de kunst der mozaïekmakers te hooren prediken. De schoolsche tucht van het Byzantinisme in de kunst èn de gebondenheid, waarin zijn materiaal, welbegrepen, den kunstenaar hield, deze twee factoren hebben eeuwenlang den eigen aard der sierkunst in het opus musivum zuiver bewaard doen blijven.