is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeks: Mirakel-processie, eerste en tweede Bossche wand, en beschildering van het trappenhuis te Amsterdam, de geschiedenis van zijn gestadig en bewust zich-losmaken uit de boeien der schilderskunst? De tweede Bossche wand heeft iets van het geoutreerde der gewelddadige poging — maar hoe begrijpen wij die, als wij in de schildering van het Verzekeringswezen den meester een waarlijk-eenvoudigen stijl zien bezitten van in groote lijnen en vlakke kleuren edele gedachten op den muur te schrijven ...

Wezenlijk, hij doet onrecht, die met de schilderskunst de sierkunst denkt te sterken.

Wanneer wij zoeken naar de oorzaken van de achterlijkheid der decoratieve kerkelijke kunst, dan meen ik, dat wij een belangrijken factor tot heden te veel over het hoofd hebben gezien: haar armoede van inhoud.

De hedendaagsche schilderkunst, die wij kerken zien versieren, laat zich terugbrengen tot twee opvattingen, die ik, kortheidshalve, de archaeologische en de lyrische zou willen noemen. De eerste houdt zich, niet alleen naar den vorm, maar ook in hare wijze van afbeelden, bij haar mise-en-scène, haar behandeling van het gegeven sujet, zooveel mogelijk aan oude voorbeelden of tracht te werken in den geest van voorgangers; de tweede verbeeldt de haar opgedragen tafereelen met een