is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FESTINA LENTE

Indien het mij geoorloofd ware, zoo belangrijken regeeringscolleges van raad te dienen, dan zou ik onzen Nederlandschen kerkbesturen niet zonder aandrang willen voorstellen, onder de wandversieringen van hunne vergaderzalen aan een sierlijk bord met bovenstaand opschrift, of met het vaderlandsche: „haastige spoed gaat zelden goed," weinig minder dan een eereplaats te geven. Inderdaad is het mij meermalen overkomen, in een samenspreking met oudere en wijzere vrienden over het wel en wee der kerkelijke kunst, wanneer een bizonder geval van zondiging tegen hare eischen te berde kwam, dat wij eenstemmig aan de moderne haast, zelfs bij het versieren eener kerk, de schuld van het beklagelijk geval moesten toeschrijven.

Ieder kent de gewone geschiedenis. Het kerkgebouw is gelukkig voltooid, een voorloopig altaar opgesteld, de noodzakelijkheden kortom zijn er. Maar er is nog iets verlatens, iets onafs in den tempel: hier vraagt het oog een beeld, daar zou men den wand of het gewelf wel beschilderd willen zien, en de allereenvoudigste schilderijtjes, die de staties van den Kruisweg aanduiden, passen allerminst, in waardigheid en afmeting, bij de statige architectuur.