is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de staties hunner kerk gereed willen zien, dan hadden natuurlijk de middelen, die thans voor enkele tafereelen konden worden besteed, den ganschen kruisweg moeten bekostigen, en dan moest weêr bij een „inrichting voor kerkelijke kunst" besteld, wat thans aan een zelfstandig kunstenaar kon worden opgedragen.

Dit goede voorbeeld — dat trouwens gelukkig niet zoo heel alleen staat — vond reeds navolging in Amsterdam bij het kerkbestuur van de Mozesen Aaronparochie, dat aan de beeldhouwers Van den Bossche en Crevels een Kruisweg te maken gaf. Ook daar wenscht men dus „langzaam maar zeker" te gaan....

Mocht men spoedig meer algemeen blijken in te zien, dat snelheid en schoonheid bij de versiering onzer kerken in den regel elkanders opposieten zijn!