is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN DEN BOEKHANDEL C. L. VAN LANGENHUYSEN AMSTERDAM

Aengenent, Pröf. J. D.J., Handboek voor de Geschiedenis der Wijsbegeerte. ƒ 1-75

„De uiteenzetting der philosophische stelsels is even helder als beknopt en maakt ook den oningewijde den inhoud en het verband der verschillende stelsels duidelijk."

(Het Centrum, 19 April 1908.)

Alberdingk Ttaijm, Jos. A., Werken. Verzameld en gerangschikt door J. F. M. Sterck. Compleet in ongeveer 2odln. ingenaaid a ƒ 2.90, in linnen ƒ 3.50, in half buffelleer ƒ 4.50, in half kalfsperkament, ƒ 5.—

Alberdingk Thym, Jos. A., Karolingsche verhalen. (Carel en Elegast. De vier Heemskinderen. Willem van Oranje. Floris en Blancefloer.) In nieuwer vorm overgebracht. 3de uitgave. ƒ0.90 geb. /1.25

„Een woord van warme aanbeveling geven wij dezen herdruk op zijn weg mede." (Vaderland, 20 Juni 1907.)

Augustinus' Belijdenissen in XII boeken. Uit het Latijn vertaald door Mr. Frans Erens. 1903. 360 blz.

ƒ3.60 geb. ƒ4.25

„Thans ligt Augustinus in zijn verheven taal, die een epos der ziel vormt, binnen ons bereik en zijn wij in de gelegenheid, de tweevoudige belijdenissen, die van schuld en die van geloof, in haar aantrekkelijke grootheid te genieten." R. B.