is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beysens, Prof. J. Th., Ontologie of algemeene Meta-

physica. ƒ 2-7 5

„Kennismaking met dit boek doet ons zeggen, dat niemand, die wijsgeerige vraagstukken onder de oogen wil zien, het onbevredigd uit de handen zal leggen. Het getuigt van ongewone studie, van diep en ernstig nadenken. En al scheidt ons veel van den auteur, niet weinig is er ook in zijn boek dat ons uit het hart gesproken is. We vestigen er met nadruk de aandacht op."

(De Standaard, ^ Dec. 1903.)

Beysens, Prof. J. Th., Algemeene Zielkunde.

I Inleiding. Kennis in het algemeen. Het zinnelijk kenleven. 1904. Met 2 afbeeldingen. ƒ2.25

II Verstand. Gemoedsleven of streving. Wilsvrijheid. Willekeurige beweging. 1905. /2-7S

III Zieleleer. De Mensch. Onsterfelijkheid. Het Dier. 1906. ƒ 2-75

„Met nieuwe bewondering hebben wij van dit werk kennis genomen. De uitgebreide literatuurkennis, de rangschikking van de stof, de manier, waarop alle andere stelsels dan dat van den schrijver onder het ontleedmes worden genomen, het dwingt alles eerbied af."

(De Nieuwe Courant, 2 Febr. 1907.)

Beysens, Prof. J. Th., Theodicee of natuurlijke Godsleer. Deel I. Gods bestaan. ■— Theorieën. — Gods bewijzen. ƒ 3-

„Dit is weer een werk van beteekenis, zooals we het van den Warmondschen Professor gewoon zijn, een boek dat meetelt en mee zal blijven tellen."

(De Standaard, 20 Aug. 1907.)

Bloemekens van St. Franciscus. Uit het Italiaansch vertaald door Anny lleftinck. 1907.

ing. ƒ1.50 geb. ƒ1.90