is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gils, Dr. P. J. M. van, Een lente in Italië en Hellas. 1906.

Met 9 platen, ƒ1.25 Geb. in fraai linn. band ƒ1.60

Levendig en duidelijk geeft de schrijver ons zijn indrukken van natuur en kunst, van kerken en monumenten, van antieke beelden en renaissance-schilderijen, van land en volk, van alles wat hij ziet en hoort."

(Prof. P. J. B(lok) in Onze Eeuw).

Groot, Mag. J. V. de, Wedergeboorte. Drie voordrachten. 1906. 2de herziene druk. ƒ0.60

„Mochten velen dit boekje onder de oogen nemen, niet Roomschen alléén! Want niet alleen kennis van eigen, maar ook van anderen zielezijn vormt den mensch en uit deze bladzijden spreekt het bewuste zijn van een man die veel goeds gedacht heeft en naar veel beters streeft. En daarvan kan ieder leeren in wien zelf hooger begeeren woont." (De Telegraaf, 20 Mei 1906.)

Groot, Mag. J. V. de, Levenswijding. 3de vermeerderde druk. ƒ0.60

„Achtereenvolgens ontwikkelt de gewijde schrijver in edele, gekuischte, hooggestemde taal den aard, den strijd en de ontwikkeling van het menschelijk leven." De G.

Groot, Mag. J. V. de, Het leven van den H. Thomas van Aquino. (v. Rossum, Utrecht) ƒ 2.75 Geb. ƒ3.50

Handlexikon (Kirchliches). Ein Nachschlagebuch über das Gesambtgebiet der Theologie und ihrer Hilfswisschenschaften. Herausgegeben von Dr. BUCHBERGER.

p. afl. ƒ0.65 cplt. 2 dln. circa ƒ 26.—

„Dr. KuCHBERGER en al zijne medewerkers zijn zóó Roomsch, dat zij met de waarheidsliefde der Historische trouw in 't hart niets verzwijgen en niets valsch voorstellen." „Niemand behoeft voortaan mis te tasten als hij omtrent