is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die den Burcht, van het noordoosten te zien geeft, een zijde van het gebouw, die in den loop der eeuwen juist zeer vele veranderingen ondergaan heeft.

Schaepman, Mgr. Dr. H. J. A. M., Verzamelde dichtwerken. 5de verm. uitgave. Met een portret.

ƒ 0.90 In linnen band ƒ1.25

„Ja — dit boek is waarachtig het boek van Schaepman's heerlijke jeugd, opvlammende als pas ontstoken vuur!"...

„Nieuwe tijden, nieuwe menschen, nieuwe dichters — maar ondanks het nieuwe, dat komt en gaat, blijven deze Dichtwerken van Dr. schaepman het gedenkboek van het dichterlijk leven der Katholieken in het midden der i9de eeuw." A. M. J. I. Binnewiertz.

Thomas a Kempis, De Navolging Christi. In 4 boeken. Uit het Latijn met Inleiding van Frans Erens. Met geheel nieuwe letter gedrukt. Initialen en bandteekening van C. A. LlON Cachet. Roy. 8°. Ca. 380 bladzijden. ƒ 3.25 In fraaien band ƒ4.50

De vertaler heeft getracht er een Hollandsch werk van te maken van den eersten rang, dat de Imitatie getrouw wedergeeft. De tekst is vergeleken met het standaardwerk van Pohl, den nieuwsten bewerker van Thomas.

electrische drukkerij h. j. koersen amsterdam