is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verscheiden paarden... Zij staan stil... Hij nadert de drempel... Hij heeft de deur aangeroerd ... (er wordt geklopt). Mijne Moeder! Wat te doen ? ... 1 k zal niet gaan als gij het verbiedt...

Zij staat op en snelt naar de deur.

Bellidor ? ...

B e 11 i d o r buiten.

Beatrijs ! ik ben het... doe spoedig open...

B e a t r ij s.

Ja... Ja...

Zij opent de poort. — Op de drempel ontwaart men prins Bellidor in maliënrok en lange blauwe mantel gedost.

J\aast hem een kind, de armen beladen met kostbare stoffen en schitterende juwelen. "Nabij de poort, onder een boom, houdt een grijsaard twee rijk geharnaste paarden bij de tomen. — Jlchtergrond : het somber azuur van een bestemde hemel waar-