is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ueber den Willen in der Natur.

Grundprobleme der Ethik.

Parerga und Paralipomena.

Ueber das Sehn und die Farben.

Theoria Colorum physiologica.

Vitae Curriculum.

En van zijn nagelaten handschriften:

Balthasar Gracian's Hand-Orakel und Kunst der Weltklugheit. (Uit het Spaansch overgezet).

Einleitung in die Philosophie nebst Abhandlungen zur Dialektik, Aesthetik und ueber die deutsche Sprachverhunzung.

Anmerkungen zu Locke und Kant, sowie zu Naclikantischen Philosophen.

Neue Paralipomena: vereinzelte Gedanken ueber vielerlei Gegenstiinde.

De nagelaten geschriften van Schopenhauer, welke de Bibliotheek te Berlijn bevat, zijn de volgende:

Reisebuch, 1818.

Foliant, 1821.

Brieftasche 1822.

Quartant 1824.

Adversaria 1828.

Cogitata 1830.

Cholerabuch 1831.

Pandektae 1832.

Spicilegia 1837.

Senilia 1842.

Het jaartal achter deze manuscriptboeken gevoegd, duidt het jaar aan, waarin Schopenhauer deze handschriften begon op te stellen.

Schopenhauer hechtte bijzonder veel belang aan de volgorde en de wijze waarop zijn werken gelezen werden. Zijn gezamenlijke werken vormen één groot geheel, het product van den zestigjarigen arbeid zijns levens, en wie zich dan ook zou bepalen tot slechts enkele gedeelten, zou zich inderdaad geen volledige voorstelling kunnen vormen van de geheele wijsgeerige wereldbeschouwing van den philosoof.

Ed. Grisebach heeft in zijn uitgave van alle werken van Schopenhauer, dit punt zeer uitvoerig behandeld; om het groote belang, wat zijn verklaringen hieromtrent voor het juiste begrip van Schopenhauers werken inboezemen, laten wij ze hier volgen.