is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij de waarheid zoo zuiver en onvervalscht mogelijk voorstellen, anders maken zij geen indruk op ons.

Alleen uit de plastische, scheppende voorstelling der oorspronkelijke waarneningen van deze waarheid ontstaan de echte kunstwerken.

De mensch gaat zeer groot op zijn kunst, om de natuur, welke niets anders dan de waarheid in de werkelijkheid is, voor te stellen. Hij smaakt er een wezenlijk genot in, het natuurlijke goed na te kunnen maken.

Hij smaakt er echter ook een heimelijk genot in te zien dat een kunstenaar alleen naar dit doel streeft, en het toch niet bereikt, want dan kan hij hem een knoeier noemen.

De kunst die alles verveelvoudigt kan men inderdaad in sommige gevallen als een eerzaam bedryf, een winstgevend beroep beschouwen, wiens producten men zich laat welgevallen wanneer zij als imitatien openlijk ter markt gebracht worden' en dus met als alledaagsche diefstal gebrandmerkt kunnen worden.

De waarneming en de voorstelling der natuur vereischen met alleen een bijzondere oorspronkelijke kracht, maar ook zeer veel vlijt.

Degene die met de bouwstoffen en de methoden van anderen wil werken, heeft weliswaar veel minder inspanning en zelfstandig kunnen noodig, maar door dit plunderen van anderen kan slechts een alledaagsch, ordinair, nooit een echt waardevol kunstwerk ontstaan.

Al wie niet op geniale wijze kan of wil arbeiden, zal niet aan de verleiding weerstand kunnen bieden, om zich met vreemde veêren te sieren.

Ontbreekt alleen de vlijt, maar niet de oorspronkelijke, zelfstandige conceptie, dan brengt men origineele caricaturen voort, waarvan de lachwekkende zwierigheid, waarmede zij vervaardigd worden en die in haar uitblinkt, somtijds in verrukking brengt, evenals de waarheid waarmede het belachelijke belachelijk goed getroffen is geworden.

Bij alles, wat de kunst wil voortbrengen, komt het altijd en op de allereerste plaats aan op de waarheid, hoe zeldzaam zii overigens ook zijn moge.

De menschelijke natuur streeft er naar, producten voort te brengen, die op verschillende wijzen èn op ons verstand èn op onze zinnen inwerken.

In het zoogenaamde stilleven tracht zij iets te veraanschoulyken wat slechts de zinnen medesleept; buitendien wil zij