is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de principii rationis sufficientis quadruplici fundamento, item tractatum de Visu et Coloribus, libros denique de mundo, sive systema philosophiae. Necnon Diploma, quo Academiae Jenensis amplissimus philosophorum ordo, me ad Doctoris gradum a se evectum esse, testatus est, his litteris adjungo. — Ut etiam de actae vitae meae ratione vobis constet, usitato more, vitae curriculum conscripsi, quod quidem solito prolixius fien, maturior aetas et vitae meae anfractus coêgerunt.

Si igitur dignum me judicaveritis, quem illo benencio et honore ornaretis, magnam in perpetuum vobis habebo gratiam. Si insuper ea erit vestra erga me voluntas, ut collatum in me beneficium etiam insigni gratia cumulare velitis, hoe quoque singulari favore mihi conceditis, ut praelectiones, aestivo semestri proximo a me habendae, Catalogo lectionum, mox pro dituro, inserantur, licet equidem, necessitatibus quibusdam heic detentus, non nisi Martio mense Berolinum me conferre et tum demum reliquis, quae exhibenda mihi injunxeritis, doctnnae speciminibus vobis me probare conari potero.

Quibus tamen injunctionibus ut satisfacere valeam, maxima mihi spes est; quambobrem etiam atque etiam rogo, ut pro benignitate et liberalitate vestra, hac quoque in re gratifican

mihi velitis. ..

Jam te Decane, maxime spectabilis, umversumque miosophorum Ordinem amplissimum rogo atque oro, ut mihi favere propitiique esse velitis, Deum vero optumum maximum, ut in hunc, qui jam instat, et in muitos deinceps annos, salvos 111columesque vos servet, bonisque omnibus semper velit cumulare nomimun vestorum splendidissimorum.

Scribebam Dresdae, cultor deditissimus

anni MDCCCXIX Arthur Schopenhauer,

ultima die. Phü- Doct'

Dit manuscript, in vereeniging met drie andere daarop betrekking hebbende documenten, en het meermalen m dit werk vermelde „Vitae curriculum" bevinden zich in het archietvan de Universiteit van Berlijn.

Eerbiedwaardige Deken, wijdvermaarde Seniores en Assessores van de luisterrijke Orde der Phüosophen!

Ik verzoek u, mij het recht en de vrijheid toe te staan, aan uwe Academie de wijsbegeerte en al haar deelen te onder-