is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Non emin, etc.

,Voor den mensch kan er wel niets noodlottiger gedacht worden, dan te moeten leven en ademen op deze wereld!"

Quapropter hoe, etc.

„Daarom beschouwe eenieder het als een der voornaamste troostmiddelen, dat van alle goederen, waarmede de natuur den mensch bedeeld heeft, er geen verkieselijker is, dan eene vroegtijdige dood."

O heaven! etc.

,0 hemel! als men eens in het boek des noodlots kon lezen,

en den rusteloos voortvliegenden tijd aanschouwen hoe de

fortuin met alles spot, en de onbestendigheid haar beker met gestadig afwisselende dranken vult! O, als men dit kon aanschouwen, dan zou de gelukkigste jongeling, bij den aanblik van den weg, dien hij te doorloopen, en de gevaren en ellenden welke hij te doorstaan heeft, het boek sluiten en gelaten den dood afwachten."

Count o'er, etc.

„Som het genot op, wat gij tot dusver hebt gesmaakt, tel de dagen, waarop gij geen angsten gekend hebt, dan zultjgij, wie gij ook zijt, overtuigd zijn, dat het beter is, nooit te bestaan!"