is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppe lichaam, zijn grijze hoofd voorover en zijn oogen als niet-ziend starende naar den dorpsweg. Toch zag hij alles wat er voorbijging en met wrokkige minachting maakte hij bij zichzelven zijn op- en aanmerkingen over wat er langs hem kwam. En altijd was het einde dier nijdige, kleinzielige beschouwingen van zijn bijna gansch verstompte hersens het wrevelif wmnminfil • Hip Wrdr Hio ri.iffpra die patjakkers; koeien melken konnen ze en mest kruien, maar van machines hadden ze geen benul. Machines, de

stad, de fabriek!! Dan suisden in zijn hoofd de

raderen en snorden riemen en beukten hamers. Een zware bedwelming voelde hij komen over de moede leegte van zijn wegvervelend lichaam, als was hij nog ginds, in de stad, 's avonds laat op zijn kamertje, na een dag van dier-gesjouw en doodelijke afbeuling

II.

Rooburg zou door een stoomtram met de stad verbonden worden.

Aan de Noordzijde van het dorp was men begonnen met het leggen der rails; het anders stille dorp was in een koortsige roezemoes van verbazing en afwachting. — Een tram, een tram die met stoom zou gaan....

De blonde kinderkopjes fluisterden er in de school van, de buurvrouwen kakelden er van aan hun deuren, de