is toegevoegd aan je favorieten.

Studies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sommen kon uitrekenen die de meester opgaf en het soms was of z'n hoofd heelemaal leeg was, zoodat hij

niet begrijpen kon, wat de meester tot 'm zeê Dan

lachten ze allemaal en dan most-ie schoolblijven, omdat

hij niet geluisterd had, zei meester Maar hij luisterde

altijd goed De geit zou het nou lekker warm hebben

van den winter en moeder ook. Hij zou het hooi in de aardappelenzak stoppen, die-d-ie van Krêlis gekregen had. Geen gaten waren d'r in. En 'n plank zou-ie voor 't geitehokkie spijkeren. Spijkers zou-ie bij den smid vragen en dan zou sik het lekker warm hebben van den winter, en moeder ook en het kleine zusje, dat-ie gauw krijgen zou ....

Garrit Bos was klaar. Hij stond nu boven in den wagen en trapte met zijn breede schoenen het hooi plat, stijf in elkaar; toen haalde hij er overdwars een touw om, dat hij stevig aantrok. Dan, staande rechtop in het hooi, wendde hij zich even om, naar Hannes.

„Kom jong, pak-oe vort of ik zel-oe! Denk-de da' 'k veur ou plezier hier nog wat blieven zol. Kom vorrrt...." Hij klokte met de tong, zooals hij tegen zijn paard deed; een dreigend gebaar, als van een slag, maakte hij met zijn forschen arm in de lucht. Hannes, klein en nietig liggend in het hooi, kromp weg.

„Jao baos, jao baos" stamelde hij onhandig, vlug

opstaand en langs den slootkant van het veld af naaiden weg strompelend, zijn zware klompen wijd-bungelend om zijn haastig-loopende voeten....